अनलाईन सूचना | सूचना पल पल को
EN NP
somersby-610

आदर्श


आफ्नो देशको रास्ट्रपति जस्तो व्यक्तिलाई दुर्ववहार गर्ने जनकपुरबासीहरु आज राजकुमार ह्यारीलाई जनकपुर घुमाउनुपर्यो भनेर माग गर्दै छन् ।