अनलाईन सूचना | सूचना पल पल को
EN NP
somersby-610
China's first interactive robot jiajia

हेर्दा सुन्दरी तर परिन् रोबोट

Slider »
बैसाख ३, ३०७३

चीनद्वारा निर्मित प्रथम अन्तरक्रियात्मक रोबोट जियाजियाले ‘हेलो’ भन्न थालेपछी |फोटो :न्यु चाइना